Home

Középkor irodalma témazáró

Témazáró - A középkor irodalma - jimmav - G-Portá

A középkor irodalma témazáró típusfeladatait találjátok alább. A kidolgozáshoz használjátok a feltöltött esszéket, nézzétek meg a szereplők listáját és a szerzőket. És persze nem árt, ha az órai anyagot is olvasgatjátok. Jó készülést! 1 Középkor témazáró 1; Középkor témazáró 2; 10. évfolyam. Az európai felvilágosodás. Tematika irodalom 10. A reneszánsz. A barokk irodalom korszaka. A magyar reneszansz Janus Pannonius. Az angol reneszánsz es dráma szinháza. Az ütemhangsulyos verseles. Balassi Bálint. Francesco Petrarca. Giovanni Boccaccio. Klasszicizmus. A középkor . Az ókori civilizációból kinőve ekkor születik meg Európa. A sötét középkor használata helytelen! Kezdete . 476 - a Nyugat-Római Birodalom bukása, ill. 529 - a Benedek-rend megalapításá. nak éve. Vége . 1492 - Amerika felfedezése (persze ez durva korszakolás). Társadalmi rendszer a feudalizmu Ebből a tanegységből megismered: a középkor általános jellemzőit: világ-és emberképét; a kor irodalmának vallásos témájú műveit és általános jellemzőit: a himnuszokat, a vallomásokat, a korszak művelődéstörténeti és irodalmi vonatkozásainak megismerésével elmélyülhetsz a középkor világában A középkor magyar irodalma - A 11. századtól a 15. századig 2013/12/03 08:00. Művészetek. 0. 0. 3952 megtekintés. A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak

A középkor esztétikája szerint a szépség isteni eredetű. A profán tartalmak is vallásos jelentőséget kapnak, pl. az emberi szeretet és Isten imádata, illetve a Mária, az istenanya iránti áhítat együtt jelentkezik, egybefonódva az amor sanctus, a 'szent szerelem' fogalmában kolostori-egyházi kultúra * bizánci kultúra * Karoling-kor ROMANIKA görög atyák latin atyák kora Szt. Jusztinusz Tertullianus Aranyszájú Szt. János Szt. Ambrus Szt. Ágoston Szt. Jeromos Szt. Benedek I. Szt. Gergely GÓTIKA - barbár támadások -Európa elfalusiasodik -feudalizmu

Varga István Technikum - Irodalo

 1. A KÖZÉPKOR IRODALMA . A BAROKK És A FRANCIA KLASSZICIZMUS IRODALMA . Biblia és irodalom Sokféle nyetvet beszélünk a földön. A magyar nyelv ráadá- sul nagyon sokban különbözik a legtöbb európai nyelvtöl, aki nem beszél nyelveket, az nagyon elveszettnek érez
 2. TÉMAZÁRÓ DOLGOZAT Ókori keleti civilizációk III. A. 1. Nevezd meg a folyókat és a ponttal jelölt helyeket a térképen! Ôskor és ókor Középkor, kora újkor A XIX. század.
 3. Irodalom tananyag a 9. évfolyam számára. Témái: Az irodalmi mű jellemzői. Epikai és lírai műfajok az Ókor, a Középkor, a reneszánsz, a humanizmus és a barokk irodalmában. A dráma műfaja az Ókortól a francia klasszicista színházig

A középkor művészete, irodalma. Középkor A Nyugatrómai Birodalom bukásától, 476-tól számítja a történelemtudomány a középkor kezdetét, s a végét egyesek Amerika felfedezésére 1492-re, mások az angol polgári forradalom kirobbanására 1640-re teszik. Művelődéstörténeti szempontból a középkor szűkebb időszakaszt. A középkor végéről már több magyar nyelvű versünk is fennmaradt, ezek alapján kikövetkeztethető a legrégibb ismert magyar versritmus: kétütemű sorok kötetlen szótagszámmal, a félsorok alliterációjával. A középkori versben az időmérték helyett nálunk is a hangsúlyos ritmus uralkodik, melyben azonban verslábak is.

A középkor irodalmának két arca I

Play this game to review Other. Mikor kezdődik a középkor? Preview this quiz on Quizizz. Mikor kezdődik a középkor? középkor témazáró DRAFT. 9th grade. 7 times. World Languages. 69% average accuracy. 6 months ago. babutsan_26859. 0. Save. Edit. Edit. középkor témazár. A középkor irodalmának két arca I. Narráció szövege. Szerettél volna valaha is bátor, erős és legyőzhetetlen lovagként harcolni? Vagy férfiak százai által körüludvarolt, szerelmes várúrnő lenni? Nos, a középkori világi irodalom alakjai között számos ilyen hőst találunk. Vajon a mélyen vallásos középkori. A feldolgozáshoz szükséged lesz a tankönyvedre és a szöveggyűjteményedre is! Haladj végig az idővonalon, olvass, hallgass, nézz meg mindent, a saját tempódban dolgozz! A jövő hét végéig van rá időd, aztán meg kell oldanod az e-learning felülelten egy tesztet, s lesz két Quizizz teszt is ebből a Középkor - Témazáró dolgozat. Komplex dolgozat a tematikus egység alapján. Tartalmaz szövegértési és szövegalkotási feladatokat, rákérdez a tanult fogalmakra. A reformáció korának magyar irodalma. A reformáció jellemzése. Hatása a nemzeti nyelvű irodalmakra. Az óra végén lehetőség van az elvek.

A középkor irodalma-Társadalom és kultúra. ortodox. Fogalom meghatározás. ortodox (gör.=igazhitű) A keleti kereszténység legnagyobb felekezete. 1054-ben a konstantinápolyi pátriárka vezetésével szakadt el a katolikus egyháztól. Főbb elválasztó tényezők, hogy az ortodox egyház nem ismeri el a pápa elsőbbségét, és. Okos Doboz matematika, írás, olvasás, nyelvtan, környezetismeret, természetismeret, biológia, földrajz, egészségnevelés stb. gyakorló feladatok alsó és.

A középkor magyar irodalma - A 11

A késő középkor irodalma (15. század) Történetírás és jogi irodalom A Budai Krónika (eredeti címén Chronica Hungarorum) volt az első magyarországi nyomtatott könyv, amely 1473-ban készült el Hess András budai nyomdájában. A mű a magyar nép történetét dolgozta fel a kezdetektől Mátyás király koráig A középkor irodalma A magyar középkor emlékei - összefoglalás - Magyar nyelvűek-e? Szent István intelmei, legendái Szent Imre legendája Képes Krónika Gesta Ungarorum HB ÓMS Tihanyi apátság alapítólevele (szórványemlékek) (töredékek) Egyházi irodalom Világi irodalom Lovag 11l témazárók 1. témazáró 11L - Mária Terézia, II. József és a nemzetiségek (4 tanóra) 2. témazáró 11L - Francia forradalom, Napóleon, ipari forradalom (6 tanóra) 3. témazáró: A reformkor és az 1848/49-es szabadsághar

A középkor - Világirodalo

 1. Elérhetőségeink. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Varga István Közgazdasági Technikum. Cím: 1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7. Telefon: 1/454-057
 2. t kulturális kód - 15. óra . 34. A . Biblia . jelentősége, összeállításának folyamata . A . Biblia. VI. A középkor irodalma.
 3. Hogyan viszonyul a vers világtapasztalata a középkor világképéhez és gondolkodásmódjához? (2) 4. Készíts ún. kettéosztott naplót! A bal oszlopba írj (legalább 5) számodra fontos költői képet és állítást, amivel a vers beszélője önmagát vagy a világhoz való viszonyát jellemzi. A job
 4. Bernini által 1646-52-ben készített Szent Teréz eksztázisa (Róma, Santa Maria della Vittoria-templom, Cornaro-kápolna), lent a szobor részlete. Ez a szoborcsoport Bernini legismertebb műve. Gyönyörű arcú, tündöklő angyal jelenik meg a karmelita apáca előtt, és egy tüzes hegyű nyílvesszővel átszúrja Szent Teréz testét
 5. A virágzó középkor Magyarországon Author: Heni Last modified by: Tóthné Dvihally Henriette Created Date: 5/25/2003 2:58:00 PM Other titles: A virágzó középkor Magyarországon.
 6. Műfajok EPIKA. eposz: nagyepikai alkotás, rendkívüli h ő sr ő l szól, aki nagy, egy egész nép sorsára nézve jelent ő s tetteket visz véghez.. regény: bonyolult cselekménysort ábrázol, melyben emberi sorsok formálódnak, térben és id ő ben, kiterjedt.. kisregény: a regény m ű fajába tartozik, de annál egyszer ű bb és rövidebb terjedelm ű
 7. TÖRTÉNELEM II.;Középkor, kora újkor;Témazáró feladatlapok - CA 0618 könyv - Kojanitz László - TÖRTÉNELEM II.;Középkor, kora újkor;Témazáró feladatlapok - CA 0618 könyv ára: 782 Ft - Kojanitz Lászl

Régikönyvek, V. Kovács Sándor - A magyar középkor irodalma Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében A középkor 1. Az elnevezés A reneszánsz nevezte így a közte és az általa dicsőnek tartott antikvitás között eltelt kb. 1000 évet. Ez egyben egy minősítés is, amely sötétnek, és barbárnak állítja be ennek a kornak a művészetét és magát a kort A középkor irodalma Legalább öt szemelvény tematikai és műfaji változatosságban az európai és a magyar középkor irodalmából (himnuszok, legendák). Tematikus, témazáró feladatsorok, amelyek átfogó ismeretekre és képességekre irányulnak, a minősítés és a tanári folyamat kontrollja céljából.. A középkor irodalma - himnuszok, legendák, lovagi irodalom, trubadúrlíra, vágánsköltészet - Dante élete, Isteni színjáték (P okol részletesen) - Villon: Nagy Testamentum II.félév A reneszánsz irodalom - Petrarca: Daloskönyv - Boccaccio: Dekameron (egy történet részletes ismerete) - Janus Pannonius költészet

A középkor irodalma by Gabriella Kiss on Prezi Nex

A középkor irodalma (12 óra) Legalább öt szemelvény tematikai és műfaji változatosságban az európai és a magyar középkor irodalmából (himnuszok, legendák). Alkotások az európai és a magyar reneszánsz irodalomból (14 óra) Janus Pannonius és Balassi Bálint költői portréja Az antikvitás irodalma: részletek az Dante és Villon - a középkor összegző alkotói, a Pokol első nagy megformálói az irodalomban. Villon-magyarítások összevetése egymással. Shakespeare Hamletje: az emberiség gondolkodásának egyik . (témazáró, teszt, fogalmazás, értekezés, esszé, röpdolgozat stb.)..

Témazáró feladatsorok by Andrea Kurucz - Issu

A nagyobb egységek lezárásakor a szaktanár témazáró dolgozatot vagy tesztet írathat. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei. Tankönyv. tartalmazza a kerettanterv által kívánt új elemeket, módosításoka 1 óra 2 óra Összefoglalás 1 óra 1 óra Témazáró 1 óra 2 óra Az ókor és középkor kultúrája 11 óra 16 óra A görög hitvilág és művészet. 1 óra 2 óra A római hitvilág, művészet, a tudomány és a jog. 1 óra 2 óra Antik tudomány 1 óra 1 óra Antik filozófia 1 óra 2 óra Pannónia provincia A középkor irodalma (22 óra) Portrék, verses és prózai alkotások az európai reneszánsz irodalmából (12 óra) A magyar reneszánsz kiemelkedő képviselői (22 óra) Az angol reneszánsz (15 óra) Könyv- és könyvtárhasználat (4 óra) Dolgozatírás és javítás, összefoglalás (16 óra A NYUGAT IRODALMA Szerzők, költők: · Ady Endre Ebben a képzési szakaszban kiemelt szerepet kap a magyar középkor bemutatásán keresztül a hazafiság erősítése, mely a magyar középkor történetén keresztül jól fejleszthető. • Egy témazáró felmérő írása zeneirodalomból • Egyéni feleletek. A pedagógiai program szerkezete Az iskola rövid története 4 A) NEVELÉSI PROGRAM 9 I. Pedagógiai alapelveink 9 II. Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka céljai, feladatai - az iskola célrendszere 1

Irodalom - 9. osztály Sulinet Tudásbázi

2ó. Az antikvitás, a középkor, a reneszánsz, a barokk, a felvilágosodás irodalma. A romantika és a realizmus jegyei. Jellemző példák keresése és elemzése. Műfajelmélet 1 ó. Műfaji különbségek és hasonlóságok összegzése. Csoportosítás. Példák keresése. Kreatív munka. Lírai művek olvasása 5 ó A középkor irodalma 9 óra Szemelvények az európai és a magyar középkor irodalmából / himnuszok, legendák / - minimum 5, pl. da Toldi, Szent Ágoston, Dante, illetve a Halotti beszéd, az Ómagyar Mária-siralom, Margit-legenda A költő, a vers beszélője és a költői én megkülönböztetése különböző korokban született. A középkor irodalma (22 óra) Portrék, verses és prózai alkotások az európai reneszánsz irodalmából (12 óra) A magyar reneszánsz kiemelkedő képviselői (22 óra) A témazáró nagydolgozatok javítása (3 óra) Szövegértési feladatsorok gyakorlása (8 óra Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe Falus, Iván Tóth Istvánné Környei, Márta Bábosik, István Réthy, Endréné Szabolcs, Éva Nahalka, István Csapó, Benő Mayer Miklósné Nádasi, Mári

- Ez alapján a középkor és a reneszánsz zenéjének témakörébõl házi dolgozatot lehet kérni, mely egy- - Önállóan felkészülni a témazáró vizsgára: a korszak stílusjegyeinek, legjellemzõbb zenemûveinek felismerésére. a magyar barokk irodalma - Történelem - a polgárosodás Magyarországo Az antikvitás irodalma 15 A Biblia és hatása az irodalomra 10 Középkor 10 Az európai és a magyar reneszánsz 10 A magyar barokk 5 Az európai színház - angol színház 10 Dolgozatok, szövegértési feladatok 10 10. évfolyam (nyelvi előkészítő osztályban 11. évfolyam) Éves óraszám: 111 A témakör óraszám A középkor irodalma Nyelvtan 9. osztály Kezdőlap > Irodalom 9. osztály > Biblia. Biblia I. Keletkezési helye. Ókori Kelet: Palesztina, Jeruzsálem. A biblia szó jelentése: Szent könyv. Szerkezete: Ószövetség, Újszövetség. II. Ószövetség. A zsidó nép történetét meséli el. Héber és arámi nyelven íródott, több.

- Ez alapján a középkor és a reneszánsz zenéjének témaköréből házi dolgozatot lehet kérni, mely egyfajta rendszerezés a diáknak, diagnosztizáló felmérés a tanárnak. Ezt követheti rendszerező óra és témazáró dolgozat. - Kora újkor (XVI-XVIII. sz.). - Magyarország a kora újkorban. Tartalo

Részletes személyiség és sors analízis, 25-30 oldalas+3 év elõrejelzés. A megrendelés után a konzultáció ingyenes. Katt! ***** Nagyon részletes születési, párkapcsolati, fogamzási és gyermektervezési horoszkóp, biotérkép elemzés, itt az oldalon!!! ***** A Faun és a három Nimfa története - új novella a blogon.:) ***** Felnõtt mesék, különös történetek, némi. témazáró dolgozatok( nagyobb tematikai egységek lezárásakor) Tematikai egység A középkor Órakeret 18 óra Előzetes tudás A középkori élet színterei és szereplői. A lovagi életmód és a keresztes hadjáratok; új mezőgazdasági eszközök és módszerek; a céhek. A felvilágosodás és a reformkor irodalma. Nemzeti.

Középkor - Literatur

A portfólió kiváltja a témazáró dolgozatot. Egy-egy Biblia, a középkor irodalma, a reneszánsz irodalma, az európai színjátszás a 10-16. században, nyelvtörténeti emlékek, középkori magyar irodalom, az európai barokk és klasszicizmus, a felvilágosodás, az. A középkor irodalma. 8 óra Legalább öt szemelvény tematikai és műfaji változatosságban az európai és a magyar középkor irodalmából (himnuszok, legendák). Alkotások az európai és a magyar reneszánsz irodalomból. 18 óra Janus Pannonius és Balassi Bálint költői portréja. Egy-két szemelvény a 16. századi magyar. egy-egy témakör lezárásakor témazáró dolgozat, tesztlapok, fáraó uralkodása idején - a fáraó korának irodalma: naphimnuszok. A főváros: Ahetaton világi épületegyüttesei és szent körzete, az amarnai kor művészetének (falfestészet, szobrászat) új elemei A középkor kulturális korszakai. Az új eszmevilág (a.

Középkor - Magyar irodalo

Témazáró feladatlapok az általános iskola 5-6. osztályai számára. Tankönyvkiadó. középkor) Tankönyvkiadó. Budapest. § Reinhard, M. 1967. L'enseigment de l'histoire et ses problèmes. § Csorba Csaba 1996. A magyar honfoglalás történetének újabb irodalma Módszertani Lapok. Történelem 1-2: 35-41.. Maróthy Miklósné: Kémia 1314 éveseknek Témazáró feladatlapok Konsept H Kiadó KT 0028. Maróthy Miklósné: Kémia tankönyvcsalád a 910. évfolyam részére: tankönyv, tanári kézikönyv, munkafüzetek témazáró feladatlapok Konsept H Kiadó (megjelenik rövidesen) Dr. Kónya Józsefné: Kémia Szakközépiskolák számára NTK 1410 Kiadványunk segítségével megismerkedhetnek azokkal az elméleti alapokra épített gyakorlati követelményekkel, amelyeket a képzés során minden tanár szakos hallgatóna

Keress a világ legátfogóbb teljes szöveges könyvindexében. Saját könyvtáram. Kiadók Névjegy Adatvédelem Feltételek Súgó Névjegy Adatvédelem Feltételek Súg A középkor zenéje; a reneszánsz zenéje. Informatika: Internetes gyűjtőmunka és feladatlap megoldása (pl. a keresztes hadjáratok témájában). Értelmező kulcsfogalmak Történelmi idő, változás és folyamatosság, történelmi forrás, ok és következmény Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

a 12. Évolyamon jelenleg ez alapjÁn tanÍtunk És a csatolt ÉrettsÉgi vizsgakÖvetelmÉnyeknek megfelelŐen ÉrettsÉgiztetÜnk, amely nem vÁltozott 2 TANTÁRGYI STRUKTÚRA ÉS ÓRASZÁMOK 2015/2016. tanévtől Óraterv a kerettantervekhez - szakközépiskola Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv A magyar felvilágosodás irodalma: Bessenyei György, Csokonai Vitéz Mihály. Ének-zene: A barokk zene (pl. J. S. Bach, Händel), a klasszika zenéje (pl. Haydn). Vizuális kultúra: Barokk stílusú épületek (pl. a fertődi Esterházy-kastély, az egri minorita templom), freskók, szobrok és táblaképek Magyarországon, Az egri rác. A középkor egy- és többszólamú zenéjének ismerete részben a zeneirodalom tárgy­ körébe tartozik, viszont a korszakkal való ismerkedés - épp a vokális jellege miatt - a. A témazáró dolgozat időpontját a tanulóval előre közölni kell, egy napon csak két témazáró dolgozat íratható. Az egyeztetés, összehangolás úgy lehetséges, hogy a szaktanár egy héttel a dolgozat megírása előtt a naplóba bejegyzi az időpontot. A középkor irodalma. A reneszánsz irodalom. Klasszicizmus.

BOJÁR IVÁN ANDRÁS BESZÉLGETÉSE TÉREY JÁNOSSAL Most is azt gondolom, hogy ameddig nekem így nem lesz Trianonhoz közöm, addig nem tudom azt a bizonyos Trianon-színművet megírni, még akkor sem, hogyha Vidnyánszky Attila telefonálna személyesen, és milliókat kínálna föl ‒ erre persze nem fog sor kerülni. Szóval ez az én válaszom arra, hogy a kísérletező. Tanulást, tanítást segítő kiadványok jegyzéke a 2009/2010. tanévr

középkor témazáró Other Quiz - Quiziz

A középkor irodalmának két arca II

Tanterv a 2013/14-es tanévben beiskolázott tanulók számára. Heti óraszám 9. és 10. évfolyamon 2 óra, 11. és 12. évfolyamon 3 óra. Az fenti óraszámok biztosítják az emelt szintű érettségire történő felkészítést • Témazáró dolgozatok. • Kiselıadás, írásbeli vagy szóbeli beszámoló egy-egy témakörben a megadott. szakirodalom, önálló győjtés alapján. • Elıre kiadott témák közül tetszés szerint választott kérdéskör feldolgozása (képi, írásbeli, szóbeli)

tematikus, témazáró feladatsorok, amelyek átfogó ismeretekre és képességekre irányulnak, a minősítés és a tanári folyamat kontrollja céljából; Néhány sajátos színjátéktípus a 10-16. században (a középkor és reneszánsz vallásos és világi előadási formái). Rögtönzés cselekményváz alapján HELYI TANTERV. VII. Testnevelés 1-8. évfolyam . Történelem (Hon- és népismeret) 5-8. évfolyam. Testnevelés 1-8. évfolyam. Bevezetés. A tanterv alapfeladatként fogalmazza meg a mozgásműveltség kialakítását, a kondicionális és koordinációs képességek (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség) fejlesztését A Hang- Szín- Tér . Művészeti Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola . és Kollégium. pedagógiai programja. 2018. Tartalomjegyzé

A standardizált témazáró tesztek sorozata a hetvenes évek közepén jelent meg. (Báthory, 1973.) Ebbe a kutatási folyamatba illeszkedik további újszerű tudásszintmérő koncepció kidolgozása és kipróbálása: a diagnosztizáló értékelés (Vidákovich, 1990), majd az alapműveltségi vizsga előkészítésének munkálatai - a kisebbség magyarországi történelme és irodalma, földrajza - oktatás, kultúrtörténet, jelenkor - a kisebbség más országokban élő csoportja. Kisebbségek és állampolgári jogok - a kisebbségek jogai, hazai és nemzetközi jogrendszer - a kisebbségek intézményrendszere - nemzetközi kapcsolato A témazáró jegyei meghatározóak a félévi és év végi jegyek eldöntésében. A témazárók nem ismételhetők. Azonban a tanuló a tananyag ismételt és önálló elsajátítása után maximum 2 héten belül egyszer javító dolgozatot írhat, ilyenkor mindkét dolgozat érdemjegye beszámít

 • Fekete menyasszonyi ruha álom.
 • Református kisvárda.
 • Üvegvágás acetonnal.
 • Csörgő település.
 • Ibériai félsziget térkép.
 • Panorámakép készítése.
 • Stephen stotch.
 • Mariachi zene.
 • Munkahelyi hőmérséklet nyáron.
 • Angol nyelvtanár mosonmagyaróvár.
 • Mondeo mk3.
 • Puli állatvédő egyesület adószám.
 • Rozsdamentes csavar pécs.
 • Bmf kiközelítő.
 • Negatív számok története.
 • Narancsos trüffel torta.
 • Eladó csónak szeged.
 • Bosszúállok előzetes.
 • Füves puszta.
 • Erkély tolóajtó javítás.
 • Szemelyi edzo budapest.
 • Házi szalámi érlelése.
 • Gorillaz Dirty Harry.
 • Rizs fogyókúra.
 • Nanny McPhee wikipedia.
 • Legjobb buszos viccek.
 • Családi filmek 2018.
 • Olajsajtoló üzem.
 • Fehérjék szerkezete.
 • G shock 2020.
 • Merlin kalandjai 5. évad 13. rész.
 • Kawasaki Z900 teszt.
 • Isuzu max d.
 • Ford fiesta 1.4 tdci alkatrészek.
 • Eysenck teszt értékelése.
 • The Son of Bigfoot.
 • Alvázvédelem győr.
 • Fehérjék szerkezete.
 • Vizitorma mag.
 • Igen igen igen aki hallja adja tovább.
 • Testtekercselés.